Deutsches Reich

Ostland (Baltische staten en Wit-Rusland)

Bohemen en Moravië (Tsjechië)

Oekraïne

Generalgouvernement (Polen)

Van 1941 tot 1944 werden permanente postzegels van Hitler uitgegeven.

Blokken met zegels op 1 november 1942 uitgegeven in Nederland, met een toeslag ten bate van het voorzieningenfonds van van het Nederlansch Legioen, dat aan Duitse zijde in Rusland strijdt.

Naarmate de oorlog vordert, worden de afbeeldingen op de zegels grimmiger. Deze zegels worden uitgegeven naar aanleiding van de Heldengedenktag, echter niet op 16 maar op 21 maart 1943. Hitler kan zodoende in zijn toespraak de herovering van Kharkov verwerken. (De datum voor de Heldengedenkdag werd geregeld verschoven.)

De herovering van Kharkov is Hitlers laatste overwinning. De stad wordt al spoedig weer door Russische troepen veroverd. Het propagandastempel zegt: Unser Führer bannt den Bolschewismus (Onze leider bant het bolsjewisme uit).

In 1944 wordt een gelijksoortige serie uitgegeven, hier met het in Amsterdam afgestempelde propagandastempel Deutschland wird siegen (Duitsland zal overwinnen). Terwijl de oorlog bijna verloren is, is de landaanduiding veranderd in Grossdeutsches Reich.

Postzegel uitgegeven in februari 1945 ter propagering van de Volkssturm: alle mannen tussen 16 en 60 jaar moeten, zonder medische keuring, dienen in het volksleger.

Uitgegeven 20 april 1945, enige dagen voor de wapenstilstand. De zegels worden geleverd aan enige nog werkzame postkantoren in Berlijn, waaruit kan worden opgemaakt dat er nog post werd bezorgd. Er zijn enkele aangetekende stukken bekend die daar werkelijk ‘gelopen’ (bezorgd) zijn.

Hitler was niet de enige die de propagandawaarde van postzegels inzag. De Amerikaanse geheime dienst OSS (Office of Strategic Services) maakt vervalsingen van Hitler-zegels. Een team in Bern schrijft adressen over uit telefoonboeken en rouwadvertenties van gesneuvelde soldaten. Ook maakt men Duitse postzakken na. Met vliegtuigen worden Duitse posttreinen aangevallen, waarbij postzakken met vervalsingen worden gedropt. Zo krijgen vele gezinnen de vervalsingen op hun ontbijttafel. Met deze operatie onder de codenaam Operation Cornflakes probeerte de OSS het moreel van de Duitse bevolking te ondermijnen.

De OSS drukt ook vervalsingen met afbeeldingen van Hans Frank en Heinrich Himmler. Hitler stond niet toe dat andere top-nazi’s op postzegels werden afgebeeld (uitgezonderd de vermoorde SS-leider Reinhard Heydrich, op wiens zegel overigens zijn dodenmasker staat). De OSS wil twijfel zaaien over de eensgezindheid in de nazi-top.

Ook de Sovjet-Unie probeert met vervalsingen het Duitse moreel aan te tasten. Deze kaart is zogenaamd afkomstig van een Duitse soldaat in Russische krijgsgevangenschap, maar de tekst is niet geschreven, maar gedrukt. Aan de voorkant wordt geciteerd uit de besluiten van de Krimconferentie (Jalta), waar de Geallieerden hun aanvallen “tegen Duitslands hart uit het oosten, westen, noorden en zuiden” coördineerden.