Op 1 september 1939 vallen de Duitsers Danzig binnen. Hiervoor heette Danzig Freie Stadt, hetgeen ook op de zegels te zien is.

Op 28 september komen deze zegels weer in de postkantoren, nu met als opdruk Deutsches Reich en de waardeaanduiding in Reichsmark.

Postzegel uitgegeven naar aanleiding van de 50ste verjaardag van Hitler in 1939. Op de postzegel staat de kerktoren van Braunau, de geboorteplaats van Hitler.

Postzegel van Hitler met kind, uitgegeven bij zijn verjaardag in 1940.

Postzegel uitgegeven op 30 januari 1941 met de beeltenis van Mussolini en Hitler, ter ere van de Duits-Italiaanse wapenbroederschap. De tekst op de zegel luidt: Zwei Völker und ein Kampf (Twee volkeren en één strijd).

Deutsches Reich

Ostland (Baltische staten en Wit-Rusland)

Bohemen en Moravië (Tsjechië)

Oekraïne

Generalgouvernement (Polen)

Van 1941 tot 1944 werden permanente postzegels van Hitler uitgegeven.

Vel met Hitlerzegels van het Generalgouvernement, omgeven met hakenkruizen, uitgegeven ter gelegenheid van Hitlers 53ste verjaardag in 1942.


Hitlerblok met onderaan een parool uit Hitlers Mein Kampf:
Wer ein Volk retten will
kann nur heroisch denken

(Wie een volk wil redden, kan slechts heroisch denken)

Blokken met zegels op 1 november 1942 uitgegeven in Nederland, met een toeslag ten bate van het voorzieningenfonds van van het Nederlansch Legioen, dat aan Duitse zijde in Rusland strijdt.

Naarmate de oorlog vordert, worden de afbeeldingen op de zegels grimmiger. Deze zegels worden uitgegeven naar aanleiding van de Heldengedenktag, echter niet op 16 maar op 21 maart 1943. Hitler kan zodoende in zijn toespraak de herovering van Kharkov verwerken. (De datum voor de Heldengedenkdag werd geregeld verschoven.)

De herovering van Kharkov is Hitlers laatste overwinning. De stad wordt al spoedig weer door Russische troepen veroverd. Het propagandastempel zegt: Unser Führer bannt den Bolschewismus (Onze leider bant het bolsjewisme uit).

In 1944 wordt een gelijksoortige serie uitgegeven, hier met het in Amsterdam afgestempelde propagandastempel Deutschland wird siegen (Duitsland zal overwinnen). Terwijl de oorlog bijna verloren is, is de landaanduiding veranderd in Grossdeutsches Reich.

Postzegel uitgegeven in februari 1945 ter propagering van de Volkssturm: alle mannen tussen 16 en 60 jaar moeten, zonder medische keuring, dienen in het volksleger.

Uitgegeven 20 april 1945, enige dagen voor de wapenstilstand. De zegels worden geleverd aan enige nog werkzame postkantoren in Berlijn, waaruit kan worden opgemaakt dat er nog post werd bezorgd. Er zijn enkele aangetekende stukken bekend die daar werkelijk ‘gelopen’ (bezorgd) zijn.