Ook postzegels kunnen als propagandamiddel worden gebruikt, beseffen de nazi’s. Als zij de macht hebben overgenomen, wordt dit middel meteen ingezet, maar de propaganda met postzegels neemt vooral een hoge vlucht nadat Hitler in 1937 Wilhelm Ohnesorge tot Reichspostminister heeft benoemd.

Ohnesorge voert direct de Führer Kult in: de verheerlijking van Hitler met bijzondere postzegels. In 1938 komen er toeslagen op postzegels ten bate van het Kulturfonds des Führers. Hitler klaagde vaak over gebrek aan geld voor zijn grootse bouwplannen. Martin Bormann, een naaste medewerker van Hitler, en Ohnesorge komen op het idee dat Hitler portretrecht heeft op zijn afbeelding op de postzegels.

Direct na de machtsovername worden wervingsaanhangsels aan postzegels gebruikt, hier met de oproep Tretet in die NSV. ein!
(Sluit u bij de NSV aan!) NSV is de afkorting van Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (Nationaalsocialistische Volkswelvaart), een welzijnsorganisatie van de nazi’s, opgericht om bestaande organisaties te verdringen.

 

 

 

Postzegels uitgegeven op 12 april 1933 ter ere van de openingszitting van de nieuwe Rijksdag in Postdam. Afgebeeld staat Frederik de Grote, koning van Pruisen, die door Hitler zeer wordt bewonderd.

Op 1 september 1934 ter ere van de zesde partijdag van de NSDAP in Neurenberg uitgegeven postzegels met het slot van Neurenberg en een als een opgaande zon uitgebeelde swastika.

In 1935 uitgegeven zegels naar aanleiding van de Heldengedenktag voor de in de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde Duitse soldaten. Deze gedenkdag werd in de naziperiode meestal op 16 maart gevierd.

De Olympische Spelen van 1936 worden in Berlijn gehouden, wat de nazi’s grote propagandamogelijkheden biedt.

Hitlerblok van vier zegels ter gelegenheid van de negende partijdag in Neurenberg in 1937. Op de zegels zit een toeslag van 19 Reichspfennig voor Hitlers Cultuurfonds. Het blok heeft een hakenkruis-watermerk.

Postzegel uitgegeven naar aanleiding van Hitlers 49ste verjaardag in 1938, met propaganda-stempels van verscheidene steden.