In de tentoonstelling zijn de geschiedenissen van Wolfgang Maas en Thea Windmuller, Wanda Verduin, Nico Peeters, en Jules Schelvis de rode draden.  Daarnaast worden een aantal kortere persoonlijke verhalen geschetst. Op deze pagina’s worden deze uitvoeriger verteld, alsmede enkele persoonlijke geschiedenissen die niet in de tentoonstelling voorkomen.