Magdelene Maier StAE, Fslg. 3487-LM

Magdalene Maier-Leibnitz wordt op haar 17e gediagnosticeerd met schizofrenie. Ze verblijft in verschillende instellingen en schrijft lange brieven naar huis.

Het laatste medische verslag vanuit de instelling Kennenburg aan de familie luidt:
“12 maart 1941. Over de situatie van uw dochter geen bijzonderheden. Ze is nog steeds lusteloos en lethargisch. Er zijn enkele kortstondige momenten van agitatie geobserveerd.”

Magdalene wordt overgebracht naar de ‘euthanasie’-instelling Hadamar en daar op 22 april 1941 vermoord.

Magdelene Maier StAE, NL M-L 5_1-LM

Magdelene Maier StAE, NL M-L 5_2

31 januari 1933

Lieve mama!
(…) Hitler Rijkskanselier geworden! Gisteravond hebben wij het tijdens de religiecursus de fakkeloptocht gezien die de nationaalsocialisten door Salem maakten, met hun gezang en de bijbehorende muziek. Bijna riepen we: heil Moskou. (…)

De familie ontvangt op 5 mei 1941 een officiële brief waarin staat dat Magdalene aan longtuberculose is gestorven. Dergelijke misleidende brieven (longontsteking, hartfalen) worden met grote regelmaat verstuurd.

Magdelene Maier StAE, NL M-L 8_1
Het spijt ons u te moeten informeren dat uw dochter, mejuffrouw Magdalene Maier-Leibnitz, die onlangs naar onze instelling is overgeplaatst op ministerieel gezag in gevolge de instructies van de Reichverteidigungskommissar, op 8 mei onverwacht is overleden aan de gevolgen van een pulmonale bloeding veroorzaakt door longtuberculose. In richtlijn met de officiële reglementen, samenhangend met de oorlogsomstandigheden, heeft de lokale politie volgens paragraaf 22 van de maatregelen ter bestrijding van besmettelijke ziekten ervoor gezorgd dat haar stoffelijke resten ogenblikkelijk zijn gecremeerd en haar persoonlijke bezittingen zijn gedesinfecteerd.(…)
Twee sterftebewijzen, die U eventueel nodig heeft voor administratieve doeleinden, voegen wij bij.
Heil Hitler!
© Foto’s en documenten Magdalene Maier-Liebnitz: Stadtarchiv Esslingen