Op 20 augustus 1943 houdt het relatief goede verblijf van Nico Peeters in Haaren op. Hij moet naar kamp Vught en werkt bij de Philips-afdeling in het kamp. Hij mag zijn gezin meteen een brief sturen, maar de regels zijn hier veel strenger. Foto’s mag hij niet hebben. Het aantal brieven dat hij mag ontvangen is beperkt.

Nico 19430821 Vught buiten

Ad van Liempt vertelt over de geschiedenis van Kamp Vught en dat men hoop heeft op een snel einde van de oorlog (00:33)

Nico 19430821 Vught binnen

21 augustus 1943

Zooals je ziet ben ik niet meer daar waar ik eenige maanden ben geweest. (…) In deze brief zul je wel lezen waar je je aan te houden hebt. Je moogt mij pakketten en geld sturen. Levensmiddelen welke ge kunt missen. Graag had ik er jams bij een weinig rookartikelen. Je zult wel merken dat ik geen photo mag hebben en het schrijven van jullie allen moet in één brief geschieden. Beperkt zooveel mogelijk dat anderen mij schrijven want dat zou jullie benadeelen in het zenden van het voor mij belang stellende nieuws en liefs. Ook zou ik graag een handdoek

Deze brief van Nico aan zijn gezin eindigt hier abrupt; in de volgende brief schrijft hij: “Je zult wel merken dat de inhoud meer beperkt is geweest en niet voldoende beëindigd was.”