De tentoonstelling heeft veel publiciteit gekregen. Op deze pagina’s een bloemlezingen uit de artikelen en interviews in kranten en op radio en tv.