Uittreksel uit geboorteregister

Willem Heijmans is geboren op 3 april 1891 in Den Bosch, maar groeit op in Nijmegen. Zijn vader werkt als leraar aan de kweekschool (tegenwoordig: Pabo) en zijn ouders krijgen na hem nog een meisje met de naam Maria en een zoon die Adrianus wordt genoemd. Op 21 juni 1911 sluit Willem het gymnasium af op het Canisius College in Nijmegen en begint hij zijn carrière bij het leger als reserve-sergeant bij de infanterie.

Willem met zijn dochter Hansje (1933)

Willem trouwt op 9 mei 1921 in Amsterdam met Neeltje Siebesma. Zij is geboren in Leeuwarden, waar haar vader de kost verdiende als steenkolenhandelaar.

Terwijl Willem en Neeltje nog in Amsterdam wonen wordt op 18 maart 1922 hun dochter geboren. Ze krijgt de naam Henderika maar wordt doorgaans Hansje genoemd.

Na een aantal verhuizingen, binnen Amsterdam, maar ook naar Bennekom en Nijmegen, strijkt de familie neer in Apeldoorn. Eerst wonen ze aan de Vonderlaan en de 2e Beukenlaan, maar als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt wonen ze op de Regentesselaan 36. Willem is dan werkzaam als kapitein bij de landmacht en hun dochter Hansje gaat naar het Gymnasium Apeldoorn.