Doelgroep onderzoeksopdrachten

Doelgroep onderzoeksopdracht
onder- en bovenbouw VO (vanaf 14 jaar)

Aanpak
– duur: 1 uur in de tentoonstelling aan de hand van de onderzoeksopdracht (downloaden op
www.pudv.nl/educatie)
– in groepjes of individueel werken. NB: let er op dat leerlingen verspreid over de ruimte starten (de onderzoeksopdrachten kennen vier verschillende startpunten. Aangeraden wordt om leerlingen een of twee verhaallijnen te laten volgen.
– op de website staat meer info, hiermee kunt u eventueel een langdurende opdracht maken
– de onderzoeksopdracht heeft geen goed/fout-antwoorden maar is gericht op aandachtig zoeken, lezen en vervolgens nadenken en formuleren

Educatieve doelstellingen

• leerlingen worden zich bewust van het belang van menselijke communicatie in tijden van vervolging en repressie
• leerlingen kunnen zich inleven in het lot van mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog die in kampen werden opgesloten en vermoord; en de impact hiervan op de nabestaanden
• leerlingen kunnen zich inleven in het lot van vluchtelingen voor de Tweede Wereldoorlog en van onderduikers en leren hun eigen stellingname kennen over hedendaagse vluchtelingen
• doen kennis op over censuur op post in en uit concentratiekampen
• doen kennis op over web van verschillende concentratiekampen, zonder de details te hoeven kennen
• doen kennis op over euthanasie-programma en de betekenis voor slachtoffers en nabestaanden; d.i. facultatief, afhankelijk van de grootte van de ruimte waar de tentoonstelling opgesteld is
• leerlingen bestuderen op intensieve wijze de kaarten en brieven in de tentoonstelling
• leerlingen worden zich bewust van het belang van privacy en leren hun eigen stellingname kennen
• leerlingen worden zich bewust van het belang van vrije communicatie
• leerlingen worden aangezet tot handelen om communicatie te voeren met een vervolgde persoon op dit moment