In 2009 realiseerden Bennie Vlaskamp, Arie van Dalen en Mirjam Huffener een tentoonstelling – om niet – over post uit getto’s en kampen.

Dit vond in 2010 zijn weerslag in een prachtig boek, uitgegeven door  Compaan: ‘Post uit de Vergetelheid’. ISBN: 978-94-903740-8-2. Neem voor meer informatie en bestellingen (€19,- excl. verzendkosten) contact op met: info@lottyvefferfoundation.nl

De tentoonstelling rouleerde door het land tot juni 2015. Zowel boek als tentoonstelling leverde een schat aan nieuw ‘materiaal’ op.  Waar in de oude tentoonstelling op een statische manier een grote hoeveelheid informatie werd geleverd, is de nieuwe aanpak van “Waarom schrijf je me niet”, waarin de geschiedenis van drie personen centraal staat, dynamischer. Ook leggen we nadrukkelijk een verbinding met het heden via de thema’s ‘communicatie’ en ‘privacy’ toen, tijdens WOII, en nu, in het huidige tijdperk van internet.

Een vernieuwde, tweetalige versie van de tentoonstelling met aanvullende verhalen toert vanaf eind november 2017 door Duitsland en Nederland. De vernieuwde tentoonstelling schenkt meer aandacht aan de grote stromen, vooral Joodse, vluchtelingen in de aanloop naar en in het begin van de oorlog, en aan de vervolging van de Sinti en Roma.

Nieuwe hoofdpersonen in de tentoonstelling zijn een Joodse jongen die in 1936 vanuit Duitsland naar Winterswijk vluchtte en het Joodse meisje waarmee hij in Winterswijk verkering kreeg. Verder wordt het verhaal verteld van Ceija Stojka, een Sintezza die vanaf 1985 als overlevende de verschrikkingen van Auschwitz en andere kampen in boeken en schilderijen weergaf. Haar werk opende velen de ogen voor het lot van de Sinti en Roma en gaf Sinti en Roma in Duitstalige landen, die sterk de neiging hadden zich zo onzichtbaar mogelijk te maken, de moed hun identiteit te tonen en belangenverenigingen op te richten.

De makers:

Mirjam Huffener – projectleiding, art directie en fondsenwerving

Luciana Macaluso – vormgeving tentoonstelling

Arie van Dalen – research en eindredactie tentoonstelling; research en redactie website

Alex Bakker – redactie tentoonstelling en educatief materiaal; regie en scenario audiovisueel

Ronald Huffener – ontwerp en bouw website

Monique Mödl en Anneke Groot – vertalingen

Bruns, Bergeijk – bouw tentoonstelling en facsimiles

Tenzij anders vermeld zijn de brieven en kaarten afkomstig uit de collectie van Bennie Vlaskamp.

In de tentoonstelling wordt gebruikgemaakt van reproducties.

Expertgroep educatie:

Gerard Mensink, hoofd educatie en webmaster Verzetsmuseum Amsterdam, en Rozette Kats, gastspreker Landelijk Steunpunt WOII – heden;

Hans Krijnen (docent speciaal onderwijs), Selma Huffener (docent basisonderwijs),  Durkje Salman (student geschiedenis), Irene de Valk (docent geschiedenis voortgezet onderwijs);

Carry van Lakerveld, Culture & Context, culturele produkties, maakte onder meer in het Nederlands Paviljoen in Auschwitz de tentoonstelling ‘De vervolging en deportatie van de Joden in Nederland 1940-1945’, en Esther Göbel, museoloog, onderzoeker vernieuwing Hollandsche Schouwburg.