De brieven en kaarten
© Alle brieven en kaarten zijn afkomstig uit de collectie van Bennie Vlaskamp, tenzij anders vermeld.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content van deze website of delen daarvan, inclusief foto’s en films, maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. U kunt hier contact opnemen.

De samensteller heeft al het mogelijke gedaan om rechthebbenden van gebruikt fotomateriaal te achterhalen. Diegene die meent op illustraties recht te kunnen doen gelden wordt verzocht contact op te nemen.

Bij de films
De verhalen kwamen tot stand met medewerking van: 
Ernst Verduin, Tonny Peeters-Geelhoed, Jules Schelvis, Karsu, Ad van Liempt, Natascha van Weezel en Rauand Taleb.
Scenario en regie: Alex Bakker
Camera: Bernd Wouthuysen en Christian Passeri
Montage: Erik Willems, JOB Producties
Productieleiding: Mirjam Huffener
Locatie opnames met de Nederlandse vertellers: Liberaal Joodse Gemeente te Amsterdam

Bij de verhalen
© Dagboeken Wanda Verduin uit privé-archief Ernst Verduin
© Brieven naar Els Nieuwenhuijzen uit privé-archief Lonneke Drinkwaard (dochter van Els Nieuwenhuijzen)
© Foto’s Wanda Verduin uit privé-archieven Ernst Verduin en deels Lonneke Drinkwaard
© Foto’s en brieven van en naar Nico Peeters uit privé-archief Tonny Geelhoed-Peeters
© Foto’s en brieven uit Radom en Zweden uit privé-archief Jules Schelvis
© Alle brieven, dagboeken en foto’s van Wolfgang Maas en Thea Windmuller zijn ter beschikking gesteld door Mirjam Schwarz, Winterswijk
© Foto’s van de familie Stojka uit privé-archief erven Ceija Stojka: Hojda Willibald Stojka, Wien. Foto Ceija Stojka uit een van de indexkaarten van het gezin, gemaakt voor de rassistische ’bijzondere registratie’, Bundesarchiv, Berlin
© Foto bij Lion Salomonson van Historische Vereniging Hardenberg. Brief Herinneringscentrum Kamp Westerbork
© Foto’s en brieven bij Hendrik Willem Gaertman: Hendrik Willem Gaertman, Oostvoorne
© Alle brieven en kaarten van Rie Hakker uit privé-archief Lodewijk de Zwart, Amsterdam; Stundenplan © NIOD, Beeldbank WO2
© Foto’s en brieven van Max Meents en familie uit privé-archief Betty Schols-Meents
© © Brieven van de familie Wurms uit Collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam; foto’s: privé-archief familie Wurms
© Foto’s en brieven van Emmy Cortissos en familie uit privé-archief Rudy Cortissos
© Foto Paul Lévy en de brieven van 2 oktober 1941 en 1 maart 1941, respectievelijk nrs. 134 en 1038, uit de archiefinventaris van het Gedenkteken © Breendonk Memorial, Willebroek, België
© Alle foto’s, brieven en documenten m.b.t. Willem Heijmans (m.u.v. kaart): CODA, Apeldoorn
© Foto’s en brieven Bertus de Raaf uit archief familie De Raaf, Kamp Amersfoort en Ingram.
© Transport gevangenen uit Kamp Amersfoort richting Neuengamme, Archief Eemland.

Nederland
• Kamp Schoorl,’ Die Lagerstrasse’. De twee vrouwen gaan groente halen om schoon te maken, 1941; © NIOD, Beeldbank WO2
• Arbeidscommando verlaat Kamp Amersfoort, Archief Eemland
• Grootseminarie Haerendael te Haaren, © Collectie Jhr. mr. B.C. de Savornin Lohman: Haaren en Beekvliet 1942-1944, Beeldbank WO2
• Afsluiting Jodenbuurt bij De Waag op de Nieuwmarkt; © Beeldbank WO2 96987
• De Jodenbreestraat, 1941; © Beeldbank WO2
• Tram van Hollandsche Schouwburg naar Muiderpoortstation, april 1943, Wijttenbachstraat; fotograaf: Karel Bönnekamp, ©Verzetsmuseum Amsterdam
• De Hollandsche Schouwburg; © Beeldbank WO2
• Gevangenen aan de arbeid te Vught, 15 januari 1943; © NIOD, Beeldbank WO2
• Omheining kamp Vught oktober/november 1944; Collectie Nationaal Monument Kamp Vught, © Beeldbank WO2
• Westerbork Op weg naar het appèl; Yad Vashem 30356
• Kamp Erika (of Erica) bij Ommen. Gevangene met Oberkapo Rien de Rijke; Collectie NIOD, Beeldbank WO2
• Apeldoornsche Bos. Martine Letterie schreef een jeugdboek n.a.v. de geschiedenis van Greta Swart: Hanna’s Reis. Coda Apeldoorn ontwikkelde lesmateriaal en een website www.hannasreis.nl/
• ’s Heerenloo. V.r.n.l. tweede rij staand: moeder, vader en Sara’s zus Elisabeth. Amsterdam, Polderweg. 25 mei 1943. Beeldbank NIOD WO2

Getto’s
• Bedzin, Joden worden gedeporteerd naar een getto, waarschijnlijk 1939-1940; collectie Ghetto Fighters’ House, © Yad Vashem
• Bedzin, Poland, Deportatie van Joden uit het stadje Auschwitz naar het getto van Bedzin, April 1941; © Yad Vashem
• Dwangarbeiders in Czestochowa 1940-1941; © Yad Vashem
• Izbica Kujawska, 1941, Vrouwen met de bagage van hun mannen die naar een werkkamp gaan; © Yad Vashem
• Lodz in de rij bij het postkantoor in het getto, 1940; Avraham Akiva Yudkevich, © Yad Vashem
• Lodz, Joden tijdens deportatie in de sneeuw, 1942-1943; © Yad Vashem
• In de rij voor waterdistributie in het getto van Lublin; © Yad Vashem
• De Joodse markt in Lublin; © Yad Vashem
• Kinderen in het getto van Lublin; c© Yad Vashem
• Radom 1941; © Yad Vashem
• Warschau, Vader en zijn verhongerende kinderen in een straat in het getto; © Yad Vashem
• Opgepakte Joden tijdens de opstand in het getto worden bewaakt door  Waffen SS and SD soldaten, 1943; © Yad Vashem
• Wlodawa. Gevangenen op appèl voor het werk; © Yad Vashem

Vernietigingskampen
• Roma in Belzec. © Archief US Holocaust Memorial Museum, ter beschikking gesteld door Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, Warschau
• Birkenau. Joden wachten bij gaskamer nr.4; uit het ‘Auschwitz Album’, foto’s gemaakt door SS-fotografen in Auschwitz-Birkenau tijdens de aankomst van een transport uit Hongarije, 1944. © Yad Vashem
• Majdanek. Een stapel schoenen van slachtoffers; © Yad Vashem
• Treblinka. Gevangenen worden naast een barak onderzocht door een arts, © Yad Vashem

Kampen in Duitsland en Oost-Europa
• Vrouwelijke kampbewoners bijeen gepakt in gang die dienst doet als ziekenhuis. Foto gemaakt bij de bevrijding van het kamp (15 april 1945); © Collectie Verzetsmuseum Amsterdam, Beeldbank WO2
• Buchenwald. Krijgsgevangenen, © NIOD, Beeldbank WO2
Deze foto’s zijn in 1945 buitgemaakt door een Amerikaanse soldaat in het Duitse concentratiekamp Buchenwald.
• Dachau, Germany, Inmates being led under guard, 1936; © Collectie NIOD, Beeldbank WO2
• Esterwegen. Gevangenen marcheren naar werk buiten het kamp; © Collectie NIOD, Beeldbank WO2
• Flossenbürg. Zicht op het kamp, gemaakt na de bevrijding, 1945; © Collectie NIOD, Beeldbank WO2
• Mauthausen, Zomer 1941; © Collectie NIOD, Beeldbank WO2
• Dora Mittelbau. Werk in de wapenfabriek; © Collectie NIOD, Beeldbank WO2
• Natzweiler. Overzicht barakken Natzweiler, © Verzetsmuseum Zuid-Holland, Beeldbank WO2
• Oranienburg/Sachsenhausen. Prentbriefkaart met fotomontage/gefotografeerde tekening van gevangen in het kamp, executieplaatsen, etc.; © Collectie NIOD, Beeldbank WO2
• Ravensbrück. Gevangene keren terug naar het kamp na een dag dwangarbeid, 1944; © Yad Vashem
• Stutthof. Vernielde barakken waar gevangen werden gevonden; foto na de oorlog genomen. © Collectie Yad Vashem
• Theresienstadt. Barakken in Blok 4; © Collectie NIOD, Beeldbank WO2

Kampen in de Sovjet-Unie en Zuid-Europa
• Sovjet-Unie. Gevangenen voor hun executie, 1941; Russian Archives, © Yad Vashem
• Roemenië. Joodse winkel verwoest tijdens een pogrom, 23-1-1941; © Yad Vashem

Kampen in West-Europa
• Breendonk; © Otto Kropf/Collectie Otto Spronk/SOMA
• Beaune La Rolande; © Yad Vashem 14684
• Gurs; een groep kinderen in de hoofdstraat van het kamp, 1940-1943. © Max Ansbacher, Yad Vashem
• Interneringskamp Pithiviers; © Bundesarchiv Bild 183-S69238_Frankreich
• Joden uit Didimotocho worden maart 1943 gedeporteerd naar Alexandroupolis en van daaruit via Saloniki naar Auschwitz; © Photographic Archive of The Jewish Museum of Greece
• Joodse vrouwen uit Budapest op weg naar deportatie; © Bundesarchiv Bild 101I-680-8285A-05
• Oslo, Norway, The Nazi headquarters building; © Yad Vashem

Bij Aktion T4
© Propagandafoto: Archiv Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren
© Brief Hitler: Bundesarchiv, Berlin
© Bus: Archiv der Stiftung Liebenau, Meckenbeuren
© Brief Ernst P.: Archiv des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen
© Foto’s en documenten Magdalene Maier-Liebnitz: Stadtarchiv Esslingen

Bevrijding
Aankomst in Zweden. Stills uit de documentaire Harbour of Hope van regisseur/producent Magnus Gertten, Auto Images.
Opnames gemaakt op April 28 1945 toen honderden overlevenden, voornamelijk uit Ravensbrück aankwamen in Malmö. © SVT (Zweedse Nationale Televisie)
• Boottocht: © Privé-archief Lotty Huffener-Veffer
• Brieven van Joop Wurms vanuit een ziekenhuis in Oldenzaal aan zijn schoonfamilie, A. Neeter, diens vrouw Maria Wurms en dochter Edith, juni 1945: © Collectie Joods Historisch Museum