Zo veelomvattend en systematisch als Goebels de propaganda aanpakte, was niet eerder vertoond, maar de nazi’s waren uiteraard niet de enigen die zich van propaganda bedienden. Ook de tegenstanders van nazi-Duitsland deden dat, en ook zij gebruikten daarvoor post en postzegels.

Al in 1939 wordt in Frankrijk deze kaart van Paul Barbier (‘De droom van Hitler’) uitgebracht, die de bedoelingen van de Führer op juiste waarde schat.

In 1944-’45 maakt de Amerikaanse geheime dienst OSS (Office of Strategic Services) vervalsingen van Hitler-zegels met daarop een doodshoofd van de Führer en in plaats van Deutsches Reich de aanduiding Futsches Reich: Geruïneerd Rijk.

Een team in Bern schrijft adressen over uit telefoonboeken en rouwadvertenties van gesneuvelde soldaten. Ook maakt men Duitse postzakken na. Met vliegtuigen worden Duitse posttreinen aangevallen, waarbij postzakken met vervalsingen worden gedropt. Zo krijgen vele gezinnen de vervalsingen op hun ontbijttafel. Met deze operatie onder de codenaam Operation Cornflakes probeert de OSS het moreel van de Duitse bevolking te ondermijnen.

De OSS drukt ook vervalsingen met afbeeldingen van Hans Frank en Heinrich Himmler. Hitler stond niet toe dat andere top-nazi’s op postzegels werden afgebeeld (uitgezonderd de vermoorde SS-leider Reinhard Heydrich, op wiens zegel overigens zijn dodenmasker staat). De OSS wil twijfel zaaien over de eensgezindheid in de nazi-top.

Ook de Sovjet-Unie probeert met vervalsingen het Duitse moreel aan te tasten. Deze kaart is zogenaamd afkomstig van een Duitse soldaat in Russische krijgsgevangenschap, maar de tekst is niet geschreven, maar gedrukt. Aan de voorkant wordt geciteerd uit de besluiten van de Krimconferentie (Jalta), waar de Geallieerden hun aanvallen “tegen Duitslands hart uit het oosten, westen, noorden en zuiden” coördineerden.

Als na de Duitse capitulatie het postverkeer in de tweede helft van mei 1945 weer in gang wordt gezet, mogen met name in de door de Sovjet-Unie bezette zone (Oost-Duitsland) de oude postzegels worden gebruikt, mits de nazi-kenmerken onleesbaar worden gemaakt. Ook worden soms teksten op zetels gedrukt, waarmee afstand wordt genomen van het nazi-regime. Enige hypocrisie lijkt de betreffende gemeentebesturen niet vreemd.

Op deze briefkaart uit Dresden is de afbeelding van Hitler zwart gemaakt.

De stad Mühlberg stempelt over Hitlers beeltenis: Blut und Tranen seine Saat, sein Wirken war nur Missetat (Bloed en tranen zijn zaad, zijn werk was louter misdaad).


De stad Meissen bestempelt Hitler tot Deutschlands Verderber (de verwoester van Duitsland).