De vervolging en vernietiging van de Sinti en Roma is veel minder gedocumenteerd dan die van de Joden. De toedracht is in sommige landen diepgaand, in andere nauwelijks onderzocht. Waar bronnen al een overzicht geven van het geheel van de vervolging, valt op dat ze beknopte beschrijvingen per land geven en alleen globale schattingen van de aantallen slachtoffers onder de Sinti en Roma. Wij hebben – zonder wetenschappelijkheid te pretenderen – gepoogd een meer gedetailleerd beeld te geven van de Porajmos in alle landen onder de nazi-heerschappij. De aard (groen en rijp) en de betrouwbaarheid van de geraadpleegde (veelal secundaire) bronnen loopt echter nogal uiteen.

De geraadpleegde bronnen zijn:

Albert, Gwendolyn: Tschechische Republik: Roma mit Terror konfrontiert, 2009, in: Dossier: Sinti und Roma in Europa. Seit Jahrhunderten diskriminiert und ausgegrenzt, uitg. Gesellschaft für bedrohte Völker

Astier, Henri: France’s unwanted Roma, 2014 (www.bbc.com/news/magazine-25419423)

Bayerischer Rundfunk: Porajmos. Ermordete Sinti und Roma in Europa, 2012 (http://www.br.de/themen/wissen/infografik-ermordete-sinti-u-roma-europa102.html)

BBC: France Roma expulsions, 2010 (www.bbc.com/news/world-europe-11027288)

Berger, Karin: Ceija Stojka – Lebensorte, Zum Leben und Schreiben Ceija Stojkas (1933-2013), 2013 (www.romane-thana.at/katalogbeitraege/RomaneThana_BergerKarin_CeijaStojka.pdf)

Cone, Allen: Hollande acknowledges France’s role in Roma internment during World War II, 30 oktober 2016 (www.upi.com)

Chagoll, Lydia: ‘Zigeuners’, Sinti en Roma onder het hakenkruis, 2008, uitg. Epo

Crowe, David A.: A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia, 2007, uitg. Palgrave Macmillan (VS)

Danckaers, Tine: De vergeten vervolging van de Roma, 31 maart 2014 (www.mo.be)

Docalavich, Heather: Denmark, 2014, uitg. Simon and Schuster

Fings, Karola: Nur wenige kamen zurück – Sinti und Roma im Nationalsozialismus, Ausstellungskatalog, 1990, uitg. in eigen beheer

Fings, Karola: Opferkonkurrenzen. Debatten um den Völkermord an den Sinti und Roma und neue Forschungsperspektiven, 2015, uitg. Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (http://simon.vwi.ac.at/images/Documents/SWL_Reader/2015-1/2015-1_SWL_Fings/SWL-Reader_Fings.pdf)

Hancock, Ian: Downplaying the Porrajmos: The Trend to Minimize the Romani Holocaust, a review of Guenther Lewy, The Nazi Persecution of the Gypsies, Oxford University Press, 2009, gepubliceerd op www.webcitation.org/

Hancock, Ian: O Porrajmos: The Romani Holocaust, 2013, uitg. Texas State Holocaust and Genocide Commission

Hancock, Ian: We Are the Romani People, 2002, uitg. University of Hertfordshire Press (GB)

Holler, Martin: The National Socialist Genocide of the Roma in the German occupied Soviet Union. Report for the Documentary and Cultural Centre of German Sinti and Roma, 2009

Hubert, Marie-Christine: L’Internement en France 1940-1946, uitg. Projet Éducation des Enfants Roms en Europe (Raad van Europa)

Ionescu, Vasile: Deportations from Romania, Factsheets on Roma, uitg. Education on Roma Children in Europe (Raad van Europa)

Jevtic , Elizabeta: Blank Pages of the Holocaust: Gypsies in Yugoslavia During World War II (dissertatie), 2004, uitg. Brigham Young University,

König, Ulrich: Sinti und Roma unter dem Nationalsozialismus, 1989, uitg. N. Brockmeyer

Kotljarchuk, Andrej: WorldWar II Memory Politics: Jewish, Polish and Roma Minorities of Belarus, in: The Journal of Belarusian Studies, nr. 7 (2013)

Kreuning, Karel: Sinti en Roma. Gevangen in de schaduw van herinneringen, 2008 (https://www.kampamersfoort.nl/wp-content/uploads/2017/04/ARTIKEL_Sinti_en_Roma-DEEL-1.pdf)

Lakerveld, Carry van: Vervolging en deportatie van de Sinti en Roma in Nederland 1940-1945, 2010, uitg. Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma

Lavalette, Michael, en Penketh, Laura (red.): Race, Racisme and Social Work: Contemporary issues and debates, 2014, uitg. Policy Press, University of Bristol (GB)

Marushiakova, Elena, en Popov, Vesselin: Gypsies (Roma) in Bulgaria, 1997, uitg. Peter Lang

Nieuwenhuizen, E.: Roma en Sinti in Nederland – Factsheet, 2004, uitg. NRPD (Nationaal Platform voor overleg en samenwerking tegen Racisme en Discriminatie)

N.N.: The deportation of the Roma and their treatment in Transnistria
(www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/Romania/eight.pdf)

Pape, Markus: And No One Will Believe You, 1997, uitg. GplusG

Lituchy, Barry M.: The Suffering of the Roma in Jasenovac, in: Jasenovac and the Holocaust in Yugoslavia, 2006, uitg. Jasenovac Research Institute (New York)

Polansky, Paul: Black Silence, The Lety Survivors Speak, 1998, uitg. GplusG

Roessingh, Martijn: Slowaken zijn al eeuwen gewend aan Roma, maar gaan bijna niet met ze om, in: Trouw, 24 november 1999

Rose, Romani (red.): Der nationalsozialistische Völkermord an den Sinti und Roma, Katalog zur ständigen Ausstellung im Staatlichen Museum Auschwitz, 2010, uitg. Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma

Rose, Romani (red.): ‘Der rauch hatten wit täglich vor Augen’: Der nationalsozialistische Völkermord an den Sinti und Roma, 1999, uitg. Wunderhorn

Savich, Carl: The Holocaust in Macedonia, 1941-1945 (http://www.serbianna.com/columns/savich/025.shtml)

Stojka, Ceija: Wir leben im Verborgenen. Erinnerungen einer Rom-Zigeunerin, 1988.

Stojka, Ceija: Wir leben im Verborgenen: Aufzeichnungen einer Romni zwischen den Welten, 2013

Weisz, Zoni: De vergeten Holocaust, Mijn leven als Sinto, ondernemer en overlevende, 2016, uitg. Luitingh-Sijthoff B.V.

Zimmermann, Michael: The Nazi period in the Baltic States, Factsheets on Roma, uitg. Education on Roma Children in Europe (Raad van Europa)

Zolldan, Davis: Das ehemalige Sinti und Roma Zwangslager in Berlin-Marzahn, 2014 (lernen-aus-der-geschichte.de)

romasinti.eu

www.go2war2.nl

www.kampwesterbork.nl

www.ushmm.org

www.yadvashem.org

Wikipedia

________________________________________