Every face has a name 2

Artikel in Historiek met trailer van de documentaire Harbour of Hope.

Mirjam Huffener: “Bij het maken van de tentoonstelling stuitte ik, bij het doorploegen van archieven op beeldmateriaal, genadeloos op alle aspecten die de expositie wil belichten: het belang van communicatie, de consequenties van censuur, privacyverlies – de totale ontmenselijking. Ik zag de foto’s, ik kende de verhalen. Maar wat het echt betekent begon ik te vatten bij de documentaire Harbour of Hope, over de aankomst en opvang van concentratiekampgevangenen in Zweden, april/mei 1945.”