Het kamp Auschwitz, genoemd naar het naburige plaatsje Oswiecim in bezet Zuid-Polen (zo’n 65 kilometer van Krakau), wordt op initiatief van SS-topman Heinrich Himmler in mei 1940 in gebruik genomen. Het komt na verloop van tijd uit drie hoofdkampen te bestaan:

• Auschwitz I is het oorspronkelijke concentratiekamp en administratieve centrum van het totale complex. Hier worden ongeveer 70.000 mensen omgebracht, voornamelijk Poolse intellectuelen en Russische krijgsgevangenen.

Birkenau (of Auschwitz II) is het vernietigingskamp, waar tussen de 1 en 1,6 miljoen mensen worden vermoord, in overgrote meerderheid Joden.

• Monowitz (of Auschwitz III) is het centrale werkkamp. Hieraan zijn een veertigtal werkkampen verbonden.

In Auschwitz I is door de zware arbeid, het weinige voedsel, het brute SS-optreden en de slechte hygiëne het sterftecijfer onder de gevangenen direct bijzonder hoog. In september 1941 vermoordt de SS bij wijze van proef 850 Polen en Russen met het gas Zyklon B. Ook wordt een bunker omgebouwd tot gaskamer met crematorium.

Op 27 januari 1945 bereiken Sovjet-soldaten Auschwitz en bevrijden ze de 7.650 resterende gevangenen.

Auschwitz226

Auschwitz428

Twee vanuit Auschwitz naar Neu-Sauder verstuurde poststukken. Deze gevangenen hebben de gevangenennummers 226 en 428.
Op 15 juni 1940 arriveerden de eerste 738 Poolse gevangenen uit Tarnow in Auschwitz. Te zien aan de gevangenennummers moeten deze twee gevangenen tot deze groep hebben behoord.

AuschwitzLeibowicz

Briefkaart met censuurstempel van gevangene Wladislaw Leibowicz, gevangenennummer 3121, aan zijn moeder, op 18 januari 1942 vanuit Auschwitz naar Warschau gestuurd.
Post van het Stammlager en Auschwitz-Birkenau werd afgstempeld met Auschwitz 2, dat van Monowitz met Auschwitz 3.

AuschwitzLeibowiczTekst

Auschwitz, 18-1-1942

Lieve moeder,
Ik ben bezorgd, waarom schrijf je niet. Ik heb al twee maanden geen brief gekregen. Tijdens de kerstdagen waren mijn gedachten steeds bij jullie. Ik ben gezond en hoop dat het bij jullie ook zo is. Wat is het nieuws van vader en Irka? Ik zend vriendelijke groeten aan alle bekenden en kus jullie allen van ganser harte.
Wladek

AuschwitzKrakau

AuschwitzKrakauStempel

Op 4 maart 1943 vanuit Auschwitz naar Krakau verzonden brief met censuurstempel nummer 10.
Aan de binnenkant van de brief is een verandering van de Lagerverordnung (kampregels) gestempeld: Aangetekende pakketten en brieven zijn verboden en in plaats van twee mag nu maandelijks maar één brief worden geschreven.
MonowitzAdres
MonowitzTekst
Op 14 juli 1944 vanuit Auschwitz-Monowitz naar Kulmsee verzonden brief met poststempel  Auschwitz Oberschlesi 3 en censuurstempel Postzensurstelle K.L. Auschwitz III.